UDDANNELSEN

Her kan du læse om skoleforløbet, skolen, løn og adgangskrav.

 

Skolen

Som elev kommer du til at gå på Handelsfagskolen i Højbjerg lige uden for Aarhus. Du vil komme til at gå i klasse med dine kollegaer fra landets øvrige MESSAGE-butikker. 

  

Du kan læse mere om Handelsfagskolen her.

 

Elevløn
Når du tager en elevuddannelse, er du berettiget til at få elevløn. Du får både elevløn, når du er i praktik og i skole. 

  

Skoleforløbet

Elevuddannelsen er et toårigt forløb, hvor du veksler mellem skoleophold og praktik i butikken. Du kan her se opbygningen af uddannelsen og læse mere om, hvad de enkelte moduler går ud på. 

   

Modul 1: Branche, produkt & koncept

    

Hovedemnerne på dette modul omhandler branchestruktur og butiksindretning. Du vil bl.a. lære:

 • Konceptopbygning i forhold til MESSAGEs profil og andre butiksprofiler
 • Sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken
 • Sammenhængen mellem idegrundlag, butiksprofil og koncept i forbindelse med salgsopgaver
 • Metoder til sortimentssammensætning i udvalgte vareområder i forbindelse med sæson eller temadage i butikken
 • Varedeklaration og mærkningsordninger og tilhørende lovgivning
 • Vares oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder
 • De grundlæggende principper for opbygning af forskellige koncepter – butikskoncepter, produktkoncepter, servicekoncepter, kommunikationskoncepter, loyalitetskoncepter m.fl.
 • Principper for indretning af salgslokalet med inventar, herunder principper for visuel mercandising

   

Modul 2: Branche, produkt & salg

  

Hovedemnerne på dette modul omhandler varekundskab ergonomi og personligt salg. Du vil bl.a. få kendskab til: 

 • Arbejdsmiljølovgivningen, og kan anvende arbejdsmiljøregler i butikken 
 • Metoder til salg af funktionsbeklædning 
 • Metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning, reklamationsbehandling og konflikthåndtering
 • Metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet
 • Forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde
 • Varedeklarationer og tilhørende lovgivning indenfor udvalgte vareområder
 • Forskellige beklædningsformer, samt konfektionering 

   

Modul 3: Drift & Salg

  

Hovedemnerne på dette modul omhandler visuel merchandising, mode og trends, markedsføring og E-handel. Du vil bl.a. få kendskab til: 

 • Metoder til intern opfølgning af markedsføringsindsatsen
 • Opbygge et koncept i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler
 • Elektroniske hjælpemidler til markedsanalyse, kundeundersøgelser mv.
 • Udvikle og planlægge kampagner i forhold til butikkens profil
 • De psykologiske og samfundsmæssige forhold og trends, der påvirker kundernes købsadfærd, herunder forbrugerprofiler, demografi og livsstil i forbindelse med salget
 • Værktøjer til salgsfremmende vareplacering, herunder events og kampagner
 • Værktøjer til personlig planlægning og styring
    

Modul 4: Drift

  

Hovedemnerne på dette modul omhandler leverandørvalg, regnskab, budget og nøgletal. Du vil bl.a. lære:

 • Udføre enkle kalkuler
 • Forskellige former for lagerstyring 
 • Principper for valg af leverandør, herunder forskellige former for indkøbssamarbejde.
 • Salgsdata, salgsstatistikker og nøgletal for salg
 • Principper for salgsregistrering
 • Metoder til status, svindkontrol og svindanalyse
 • Relevante økonomiske mål for butikken
 • Økonomiske nøgletal til løbende kontrol og opfølgning
 • Elektroniske hjælpemidler til økonomistyring
 • Metoder for budgetlægning og budgetopfølgning 

  

Fagprøven
Du skal til slut i din uddannelse udarbejde en fagprøve, hvor du vil få råd og vejledning fra butikschefen og støtte fra læreteamet. Fagprøven er et skriftligt eksamensprojekt, som du skal forsvare mundtligt. 

     

Adgangskrav
Du kan se her, hvad det kræver at blive en del af vores elevhold:

 • Afsluttet adgangsgivende ungdomsuddannelse 
 • Du har salgstalent og flair for tal
 • Du har en imødekommende og serviceminded personlighed, der har positiv indflydelse på dine omgivelser